Potřebujete poradit?

Petr Skoč

Petr Skoč Poptávky

M.: 734 102- 652
E.: info@etend.cz
Po–Pá: 7:00-16:00

Kontaktní formulář

Specifikace rozšíření programu ETEND

ETEND Starter

Základní verze programu ETEND Starter, která je součástí EASYboxu, toho umí opravdu hodně – vše co potřebujete pro zpracování dat z docházkové čtečky a přípravu výkazů:

 • Evidence zaměstnanců vč. více pracovních úvazků, maximální počet zaměstnanců je 10
 • Kompletní zpracování docházkových výkazů vč. sestavení z docházkových záznamů
 • Výpočet celkově odpracovaných hodin, přesčasu, příplatků za noční, víkendy a svátky
 • Automatické odečítání přestávek v přesný čas s možností ručního označování přestávek na čtečce
 • Evidence více pružných směn za 1 den
 • Možnost zadání výjimek z pracovní doby (dovolená, nemoc, školení apod.)
 • Základní nastavení pro výpočet směn: denní a týdenní fond, zaokrouhlení denních hodnot
 • Zobrazení, možnost opravy a doplnění docházkových záznamů stažených ze čtečky
 • Grafické zvýraznění přítomných zaměstnanců
 • Vlastní nastavení středisek, provozů, výjimek i pracovních skupin
 • Komunikace s docházkovou čtečkou, konfigurace a stahování dat
 • Zálohování a správa identifikačních údajů (otisků prstů), autorizace osob
 • Šest tiskových sestav: Měsíční výkaz zaměstnanců, Celková sestava, Přehled chybných dnů, Přehled přítomných zaměstnanců, Přehled záznamů docházky za měsíc, Přehled záznamů docházky za den.
 • Jednouživatelská verze – práce pouze z jednoho PC

ETEND Basic

Verze programu ETEND Basic obsahuje stejnou funkčnost jako verze Starter, navíc však umožňuje:

 • Evidence až 15 zaměstnanců
 • Rozšířené nastavení výpočtu směn: přenosy mezi měsíci, zaokrouhlení příchodu a odchodu, tolerance pozdních příchodů nebo brzkých odchodů, možnost vždy přičíst k příchodu nebo odečíst od odchodu zvolený čas, možnost nastavit první možný příchod a poslední možný odchod  
 • Přestávky lze odečítat po zadané odpracované době
 • Nastavení základní pracovní doby pružné směny – její nesplnění je ve výkazech zvýrazněno
 • Vypočtené denní hodnoty ve výkazech lze ručně opravit, rovněž lze opravovat měsíční součty
 • Nahrávání otisků prstů do programu a čteček přes stolní USB identifikátor (zakoupíte v eshopu)
 • Automatické číslování osobních čísel zaměstnanců, rozšířená evidence údajů o zaměstnancích
 • Vložení vlastního loga do tiskových sestav

ETEND Standard

Verze ETEND Standard obsahuje stejnou funkčnost jako verze Basic, navíc však umožňuje:

 • Evidence až 25 zaměstnanců
 • Rozšířené nastavení výpočtu směn: výpočet příplatků za odpolední směnu, dělení příplatků nočních směn za víkendy a svátky půlnocí resp. podle dle odchodu, možnost rozdělit noční směnu na přelomu měsíců půlnocí
 • Nastavení pevných směn vč. intervalů a tolerancí, které program automaticky rozpoznává a zaokrouhluje na ně docházková data. Případný přesčas je ve výkazech zvýrazněn. Nástroj na otestování rozpoznávání pevných směn.
 • Možnost výběru vlastních sloupců v okně Zpracování výkazů, export tabulky do Excelu a přímý tisk
 • Export seznamu zaměstnanců do Excelu a okamžitý tisk
 • Možnost dodatečně editovat tiskové sestavy ve Wordu a uložit do PDF
 • Nastavení tiskových sestav s možností výběru sloupců, šířky sloupců, výšky řádků, definice hlavičky, podpisů aj.
 • Dvě tiskové sestavy: Souhrnná sestava, Měsíční výkaz zaměstnance 2

ETEND Komfort

Verze programu ETEND Komfort obsahuje stejnou funkčnost jako verze Standard, navíc však umožňuje:

 • Evidence až 50 zaměstnanců
 • Síťová verze programu, možnost přístupu k programu z neomezeného počtu PC v rámci počítačové sítě
 • Nastavení přístupu k programu pro více uživatelů vč. oprávnění k vybraným provozům, nastavení šablon přístupových práv k jednotlivým nástrojům, číselníkům a agendám
 • Přístup jednotlivých zaměstnanců k nahlížení na své výkazy a docházkové záznamy (sekce Moje výkazy)
 • Export výkazů do řady mzdových programů (Gordic, Vema, KS-program, Alfa Software, Datacentrum, Kvasar, Flux, FluxPam5, Salary, Gamma, Stormware, OKsystem, Valet, IIS Ekonom, Premier, Elanor, Ježek SW, Helios Orange, Byznys Win)
 • Modul ETEND-online pro automatické stahování dat z docházkové čtečky vč. synchronizace času a autorizace uživatelů. Možnost konfigurovat a spravovat čtečky.
 • Nastavení až pěti volitelných položek do výkazů (stravné, telefony apod.)
 • Hromadný nástroj na zadání hodnot do výkazů

ETEND Profi

Nejvyšší verze programu ETEND Profi obsahuje stejnou funkčnost jako verze Komfort, navíc však umožňuje:

 • Evidence až 100 zaměstnanců
 • Rozšířené nastavení výpočtu směn: zaokrouhlení měsíčních hodnot
 • Možnost hromadně generovat docházkové záznamy
 • Statistika výkazů zaměstnance za rok, celková statistika více zaměstnanců za rok
 • Evidence nároků na dovolenou, zobrazení zbývající dovolené ve sloupci v okně Zpracování výkazů
 • Nastavení vlastních přerušení pracovní doby, které lze označovat na docházkové čtečce
 • Hromadný nástroj pro práci se zaměstnanci (přeřazení do provozů, nastavení osobních čísel)